home page cover image
קארדו - זירת המסחר לשירותי דיגיטל בישראל - איך זה עובד?
  • לקוח שנזקק לשירותי דיגיטל נכנס לאתר Cardo.co.il ומפרט על העסק שלו ומהם צרכיו
  • הבקשה של הלקוח מגיעה לכל המשווקים שהפרופיל שלהם מתאים לצרכי הלקוח
  • המשווקים שיכולים לענות על הצורך חוזרים ללקוח בהערכת מחיר ומציעים את שירותיהם
  • הלקוח יוצר קשר ישיר עם המשווקים עד לסגירת העסקה

קראו כאן מדוע כדאי להיות משווק רשום בקארדו >>